Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de FAM bestaat op dit moment uit 3 personen:
Ruud Rutten, voorzitter
Willem Weijers, penningmeester
Petra Knol, secretaris