Procedure aanvragen FAM lidmaatschap

Procedure aanvragen FAM lidmaatschap

Aanvragen FAM lidmaatschap

Aanvraagformulier invullen

Bent u overtuigd van de meerwaarde van een FAM-lidmaatschap dan kunt u het aanvraagformulier invullen en retourneren met de benodigde bijlagen.

Aanvraag formulier opsturen

Het aanvraagformulier en bijlagen kunt u mailen naar secretariaat@famopleiders.nl . U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Indien er onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden zijn, wordt er contact met u opgenomen.

Screening gegevens n.a.v. het aanvraagformulier

Vast onderdeel van de aanvraagprocedure vormt de screening van uw gegevens. Voldoet u en de onderneming aan de lidmaatschapseisen, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de FAM leden. De leden hebben 2 weken de tijd om onderbouwde argumenten aan te leveren om het lidmaatschap tegen te houden.
In het kader van de kwaliteitszorg en in het belang van de vereniging acht de FAM een dergelijke behandeling noodzakelijk.
Circa drie weken nadat u de ontvangstbevestiging van de aanvraag lidmaatschap hebt ontvangen ontvangt u via de mail een positief / negatief advies.

Heeft u na één maand nog steeds geen reactie ontvangen? Neem dan contact op via secretariaat@famopleiders.nl.

Bezoek ledencommissie

Ervan uitgaande dat het een positief advies is, wordt een kennismakingsgesprek bij uw vestiging gepland met de ledencommissie.

De Ledencommissie komt bij u langs en beoordeelt of uw onderneming voldoet aan alle vereisten die gesteld zijn aan het lidmaatschap en of daarmee uw aanvraag inderdaad kan worden gehonoreerd. Indien uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, krijgt u bericht met opgaaf van redenen. Hiertegen kunt in bezwaar komen. Mocht uw bezwaar afgewezen worden dan kunt u vervolgens in beroep gaan.

Acceptatie lidmaatschap

Gefeliciteerd! U bent FAM lid.

De toegang tot intranet wordt geactiveerd en de ledenvergaderingen kunnen bezocht worden.